Videoškolení

Rekvalifikační kurzy

eShop

Semináře

Ke stažení

Vzory smluv ke stažení – pracovní vztahy

V této sekci naleznete vzory smluv týkající se pracovně právních vztahů


Pracovní příležitost: Doporučovatel

 

Referenční školení řidičů

Pracovní smlouva

Zde najdete vzorové znění smlouvy upravující vznik pracovního poměru v zaměstnání.

Dohoda o pracovní činnosti

Zde najdete vzorové znění smlouvy upravující vztah zaměstnavatele a zaměstnance vykovávajícího krátkodobou pracovní činnost.

Dohoda o skončení pracovního poměru

Zde najdete vzorové znění dohody o ukončení pracovního poměru.

Dohoda o provedení práce

Zde najdete vzorové znění Dohody o provedení práce upravující vztah mezi zaměstnavatelem a osobou vykonávající dohodnutý pracovní úkol.

Smlouva o dílo

Zde najdete vzorové znění Smlouvy o dílo, v tomto případě upravující vztah mezi zadavatelem a dodavatelem stavebních prací.

Plná moc

Zde najdete vzorový formulář pro předání Plné moci k nejrůznějším právním výkonům.

Výpověď plné moci zmocněncem

Vzorové znění vypovězení plné moci zmocněncem, pro ukončení povinností a závazků vyplývající z plné moci.

Odvolání plné moci

Vzorové znění odvolání plné moci, které je možné využít při změně právního zástupce.

Dohoda o zdržení se konkurenčního jednání

Zde najdete vzorové znění smlouvy upravující požadavek zaměstnavatele na zdržení se konkurenčního jednání zaměstnance po skončení pracovního poměru.

Dohoda o zvýšení kvalifikace

Zde najdete vzorové znění dohody o zvýšení kvalifikace zaměstnance na náklady zaměstnavatele.

Dohoda o společné hmotné odpovědnosti

Zde najdete vzorové znění smlouvy upravující hmotnou odpovědnost zaměstnance při nakládání s majetkem zaměstnavatele.

Zpět do hlavní nabídky vzory smluv ke stažení zdarma.


Získejte výhodnější podmínky

Při předložení klientské karty dostanete u obchodních partnerů tohoto projektu výhodnější podmínky.

Registrujte se ZDARMA

 


Napište nám


Pole označená (*) musíte vyplnit.

*

*

*

*

*

*

*

*

Ověřovací kód *


Nejčtenější