Videoškolení

Rekvalifikační kurzy

eShop

Semináře

Ke stažení

Hry s dětmi

V dnešní době je většina dětí obrem v majetku a trpaslíkem v citu. Věnujte Vašim dětem 1% svého času. Naučte se si správně hrát. Týdně získáte jeden podnět, jak a na co si hrát s dětmi.


    1 2  

Hra na přirovnání

[26.06.2008]

Lidé mají v mluvě zakořeněna známá přirovnání. Zkuste tato přirovnání změnit. Uvidíte, že je to veliká legrace.

Slova ze slov

[26.06.2008]

Tato soutěžní hra má za cíl z daného slova vytvořit co možná nejvíce dalších slov.

Namalujte podobiznu

[19.06.2008]

Viděli jste někdy detektivku, kdy svědek diktuje kreslíři podobu pachatele? Tato hra je založena na podobném principu. Touto hrou podpoříte fantazii a malířské dovednosti.


Jedná se o vyprávění příběhu nebo pohádky na dané téma. Můžete uspořádat turnaj o nejlepšího vypravěče.

Tajná básnička

[12.06.2008]

Tajná básnička pomáhá rozvíjet „básnické střevo“ dětí. Při této hře si užijete spoustu legrace.


    1 2