Videoškolení

Rekvalifikační kurzy

eShop

Semináře

Ke stažení

3 měsíce k úspěchu

Mnoho lidí zvažuje, že začne samostatně podnikat. Jsou velmi šikovní ve své profesi, kterou často provozují jako zaměstnanci. Podnikání však přináší mnoho úskalí, na které tohoto začínajícího podnikatele nikdo neupozorní. První 3 měsíce mnohdy rozhodují o úspěchu či neúspěchu. Tento videoseminář je rozdělen na 12 bloků – týdnů. Dozvíte se tak, na co se v počátku Vašeho podnikání zaměřit. Tento videoseminář Vám může pomoci definovat správný směr a dozvíte se, jak omezit riziko případného bankrotu.


    1 2 3  


Tento 12 díl – 12 týden by měl být určitým mezníkem v podnikatelských aktivitách. Zaměříme se na to, jak provést analýzu stávajících aktivit a rozhodnout, zda přestat, nebo pokračovat stanoveným směrem.


Předposlední díl je věnován důležitosti rodiny. Mnoho podnikatelů začíná podnikat, aby zajistilo svou rodinu. Podnikání jim však tuto rodinu nakonec často bere. V tomto díle se dozvíte, jak toto nebezpečí eliminovat.


Desátý díl je věnován sebevzdělávání. Pokud nebudete udržovat krok s dobou a nenaučíte se pružně reagovat na prudké změny na trhu, můžete být dříve nebo později z tohoto trhu smeteni.


Tento díl je věnován nutnosti delegování úkolů. Uvědomte si, že nelze být ve všech směrech perfektní.


V tomto díle se zaměříme na nutnost myšlení na zadní vrátka. Naučíte se spočítat, jak daleko jste od případného krachu a jak tomu předejít.


    1 2 3