Videoškolení

Rekvalifikační kurzy

eShop

Semináře

Ke stažení

Obchodní dovednosti - videoškolení

Videoškolení - obchodní dovednosti


    1 2 3  


V tomto díle naleznete souhrn techniky 4 kroky překonávání námitek včetně grafického přehledu pro snadnější pochopení.


V tomto díle se naučíte poslední krok pro překonávání námitek. Jedná se o zjištění, zda jsem námitku překonal.


V 10. díle se zaměříme na zvládnutí argumentace při překonávání námitek. Naučíte se, na co se zaměřit a čemu se vyvarovat.


Devátý díl videoškolení obchodní dovednosti se věnuje 2. kroku při překonávání námitek – ztotožnění se. Jedná se především o psychologický prvek při vedení jednání. Ukážete tak protistraně, že se na danou věc dokážete podívat i jejím úhlem pohledu.


V tomto díle se zaměříme na první krok překonávání námitek, tedy na zjištění podstaty námitky. Ukážeme Vám jeden příklad z obchodní sféry a druhý z osobního života.


    1 2 3