Videoškolení

Rekvalifikační kurzy

eShop

Semináře

Ke stažení

Time management

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.Tento seminář je určen pro všechny, kteří chtějí, potřebují nebo je jen zajímá to, jak lépe plánovat a využívat svůj čas bez nebezpečí zásahu civilizační chorobou zvanou workoholismus.

Využití času :

 • současné poznatky o možnostech využívání času v teorii a praxi
 • prozkoumání svých silných i slabých stránek v time managementu
 • nejpoužitelnější nástroje pro využívání času a jejich uplatnění v praxi
 • jak organizovat workshop
 • význam a cíle time managementu (už IV. generace)
 • moje silné a slabé stránky ve využívání času
 • kam se ztrácí můj čas - moji žrouti času
 • vnitřní zdroje času, předpoklady pro jeho efektivní využívání
 • mysl z hlediska pohody a stresu:
  • biorytmus
  • návyky, koncentrace, stavy mysli - vliv na výkon
  • proaktivita a pozitivní myšlení
  • práce s nápady
 • jak lépe plánovat
  • Paretovo pravidlo 80/20 - někdy chybně označované jako Paterovo pravidlo
  • stanovení priorit
  • myšlenkové mapy – výhody a použití
  • týdenní plánování - základ efektivní práce s časem
  • realizace plánu v praxi
 • o efektivní komunikace s kolegy, okolím, nadřízenými i podřízenými
 • o firemní zdroje času - umění říci NE
 • o práce s e-mailem
  • sestavení individuálních akčních plánů
Podívejte se na termíny našich seminářů.

Napište nám


Pole označená (*) musíte vyplnit.

*

*

*

*

*

*

*

*

Ověřovací kód *


Nejčtenější