Videoškolení

Rekvalifikační kurzy

eShop

Semináře

Ke stažení

Prezentační dovednosti

Máte špičkový produkt a máte problémy s jeho prodejem? Vše je o komunikaci a umění podat přesvedčivě své argumenty. Připravili jsem pro Vás úzce specializované semináře pod názvem PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, ve kterých se dozvíte vše podstatné o jednání se zákazníkem.


Prezentační dovednosti I - III

Celý cyklus je určen pro ty, kteří obchodují nebo vedou firmu a mají zájem o to, jak jednání s obchodními partnery zefektivnit a získat více (obchodníci, manažeři, …).

Prezentační dovednosti I - 1 den

Určeno nejen pro začínající obchodníky, ale i ty, kteří chtějí doplnit své praktické znalosti a rozšířit poznatky o moderních metodách a přístupu k obchodování (manažeři, vedoucí obchodních oddělení …).

Cílem je zvládnout přístup a základní principy vedení obchodního jednání.

 • co dělám pro úspěch v obchodování
 • co vyžadují od obchodníků klienti
 • zásady telefonického kontaktu s klientem + překonávání bariér při sjednávání obchodní
 • schůzky
 • základní struktura obchodního jednání:
  • příprava na jednání – zejména na co nezapomenout
  • navázání vztahu, důvěry - pozitivní první dojem
  • zjišťování potřeb obchodního partnera - umění správných dotazů a získání užitečných informace
  • prodej užitku – neprodávat parametry, ale přínosy a užitek produktu
  • zvládání námitek - jak vyslovených tak nevyslovených
  • uzavření obchodu - techniky uzavírání jednání, jak si říci o podpis smlouvy, technika "otevřených dveří"
  • "typologie" klientů – aspekty jednání pro jednotlivé typy

Nabyté teoretické vědomosti budou základem pro interaktivní trénink v modelových situacích i v aplikacích na každodenní praxi. Zpětná azba umožní účastníkům poznat své silné a slabé stránky a využít seminář k osobnímu růstu.

Prezentační dovednosti II - 2 dny

Určeno pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v obchodním vyjednávání jako nadstavbě standardních obchodních dovedností.

Základní styly vyjednávání - tvrdé, měkké, principiální - kdy které použít:
 • který styl jednání je ten Váš?
 • zásady principiálního vyjednávání (obě strany vítězí)
 • příprava na vyjednávání
 • fáze vyjednávání
 • zásady účinné argumentace
  • typy argumentů
  • na které argumenty je třeba dávat pozor
  • falešné argumenty a jejich zpracování
  • dovednosti vyjednavatele – profesionála
  • umění naslouchat
  • kladení otázek
  • hledání alternativ
  • taktiky ve vyjednávání – použití i obrana
  • umění čelit manipulaci - jak nebýt manipulován či zastrašen
  • umění poskytnout a přijmout ústupky
  • "typologie" klientů – přístupy k jednání s jednotlivými typy

Prezentační dovednosti III - 2 dny

Cílem této části je :

 • umění "prodat" své služby nebo produkty své firmy
 • jak více zaujmout potenciální klientelu
 • rozšíření a utřídění vědomosti o prezentacích a prezentování
 • poznaní svých silných stránek v souvislosti s vedením prezentace

Témata :

 • analýza silných a slabých stránek v prezentačních dovednostech
 • požadované změny v prezentačních dovednostech
 • co dělá z běžné prezentace úspěšnou
 • příprava na prezentaci:
 • cíl + 3O: osoby a obsazení, obsah, ostatní okolnosti
 • otázka nutnosti přípravy na prezentaci
 • struktura prezentace:
  • obsah úvodu
  • hlavní část
  • závěr
  • typy osnov
  • která z částí prezentace je pro úspěch klíčová
  • seřazení informace tak, aby vyzněly co nejpřesvědčivěji
 • jak argumentovat
 • jak zaujmout a působit přesvědčivě
  • verbální a neverbální stránka
  • vizualizace - důležitá stránka prezentace
  • co si posluchač nejspíše zapamatuje
  • jak získat posluchače na svou stranu
  • komunikace s publikem a moderování diskuze
  • reakce na otázky, námitky a nesouhlas publika
  • je nutné znát vždy odpověď na jakoukoli otázku
  • problémové situace – a co s nimi.
Podívejte se na termíny našich seminářů.

Napište nám


Pole označená (*) musíte vyplnit.

*

*

*

*

*

*

*

*

Ověřovací kód *


Nejčtenější