Nápověda k elektronickému testu

Zde naleznete podrobné informace k vyplnění elektronického testu.


Základní pokyny k vybraným kolonkám

testVěnujeme se pouze těm kolonkám, které mohou být nejasné. Například jméno a příjmení účastníka testu je věříme jasné každému.

ID řidiče

Zaměstnavatel si může objednat balíček služeb, který obsahuje přístup do internetové televize a zároveň vystavení průkazu řidiče referenta. V tomto případě obdrží zaměstnavatel speciální číselný kód, který je nutno do tohoto políčka vyplnit. Systém zároveň hlídá IČ zaměstnavatele a daný kód. Tento kód nelze použít pro více řidičů. Po prvním použití je kód deaktivován.

Toto číslo tedy obdržíte od zaměstnavatele.

V případě, že nemáte přiděleno klientské číslo, vyplňte: "nemám" a  budete vyzváni k úhradě poplatku za vyhodnocení testu a vystavení průkazu řidiče referenta.

Pohlaví

Tento údaj potřebujeme vyplnit z důvodu vystavení průkazu řidiče referenta s oslovením v mužském nebo ženském rodu.

Název zaměstnavatele

Vyplňte název zaměstnavatele. Pokud jste například OSVČ, vyplňte vaše obchodní jméno dle ŽL.

IČ zaměstnavatele

Vyplňte IČ zaměstnavatele. Pokud jste například OSVČ, vyplňte vaše IČ dle ŽL.

E-mail pro zaslání potvrzení o školení

Jedná se o e-mailovou adresu, na kterou máme zaslat potvrzení o absolvování školní. Může to být například e-mail asistentky, případně někoho z personálního oddělení dané společnosti.

Testové otázky

U každé z pěti testových otázek je správně vždy jen jedna varianta. Vyberte tedy odpověď, kterou považujete za správnou

K úspěšnému absolvování testu je nutné dosáhnout minimálně 80% správných odpovědí.

Kontrolní číslo

Na konci každého dílu videoškolení naleznete kontrolní číslo. Jedná se vždy o číslo 0 - 9. Ke každému dílu tedy vyplňte správné kontrolní číslo. Tímto úkonem prokazujete, že jste každý díl viděli až do konce. V případě, že nebude číselná kombinace shodná s kontrolními čísly, je test považován za chybně vyplněný a budete vyzvání k vyplnění opravného testu. 

Doplňující informace

Zde nám můžete napsat např. osobní vzkaz.

Jsem z lokality

Vyberte lokalitu. Jedná se o původní členění dle okresů.

Vyplněno kde

Vyplňte název města, nebo obce, kde jste test vyplnili.

Ověřovací kód

Do tohoto pole opište kód, který naleznete vpravo od tohoto pole. POZOR!!! je nutné rozlišovat velká a malá písmena.

Odeslat

Po kliknutí na tlačítko odeslat nastanou 3 varianty

1)  některé z povinných polí pro vyplnění označené * jste nevyplnili. V tomto případě se nevyplněná pole zvýrazní červeně. Tato pole tedy vyplňte a klikněte na odeslat.

2) špatně opíšete ověřovací kód nad tlačítkem odeslat. V tomto případě se v herní části testu objeví chybové hlášení:

CHYBA: Ověřovací kód byl špatně vyplněn.

Opište znovu ověřovací kód, pozor systém rozlišuje velká a malá písmena a klikněte na odeslat

3) vše jste vyplnili správně. V místě původního formuláře naleznete hlášení:

Formulář byl v pořádku odeslán.
Děkujeme za Váš zájem.

V tomto případě můžete nejpozději následující pracovní den očekávat zaslání výsledku Vámi vyplněného testu.

Zaslání výsledku testu

Nejpozději 6. pracovní den obdržíte e-mailem výsledek testu, potvrzení o proškolení a průkaz řidiče referenta. Potvrzení bude samozřejmě obsahovat datum absolvování školení.

Nejčtenější