Pracovník poučený

V této kategorii jsou ti pracovníci, kteří používají složitější elektrická zařízení. Obecně se dá říci, že jsou to ta zařízení, která mají více ovládací prvků, případně se dají regulovat. Může se jednat např. o elektrickou vrtačku s regulací otáček nebo pracují na montážní lince.
Tito pracovníci musí být po absolvování videoškolení ještě následně doškoleni svým nadřízeným. Školení by mělo být např. v oblasti místních pracovních a technologických postupů, návod na obsluhu zařízení a případně další oblasti vztahující se k dané pracovní činnosti.