Obchodní podmínky pro získání šeku na 100 Kč

Zasilatel prohlašuje, že zasláním podkladů dává plný souhlas k publikaci těchto materiálů na www stránkách a souvisejících materiálů projektu Růst osobnosti bez jakýchkoliv nároků na následnou odměnu kromě šeku v hodnotě 100 Kč na školení pořádané v rámci projektu Růst osobnosti. Zasilatel dále prohlašuje, že na sebe bere případnou odpovědnost za porušení autorských práv třetích osob.

Tapety na plochu nesmí být vulgárního, pornografického či protináboženského a protietnického rázu. Obsah tapety na plochu nesmí být dále v rozporu se základní filosofií projektu Růst osobnosti.

Šek na 100 Kč na školení pořádané v rámci projektu Růst osobnosti získáte za každý zaslaný podklad zařazený k prezentaci jako tapeta na plochu.

Nárok na tento šek má pouze registrovaný klient projektu Růst osobnosti a může touto cestou získat max. 2 ks šeků v hodnotě 100 Kč. Případné další podklady jsou zaslány dobrovolně bez nároku na odměnu a společnost AKV spol. s r.o. je může publikovat dle svého uvážení.

Na jedno školení lze použít pouze jeden šek. Šeky budou vystaveny na jméno a číslo registrace klienta a tyto šeky jsou nepřenosné na jinou osobu.